6.3.10

Wczorajszy dzień udany, jak żaden inny!

Kartka wywieszona na szybie wystawowej piekarni na Krywałdzie. (fot. Effa)

4 komentarze: